AVGONGSUTSTILLING

SKILDRING Avgongsutstilling ved HSN våren 2016. Her stilte eg ut portefølje, prosessbok, samt dummyar av utvalte arbeid frå portefølja.