BYGDEPOP

OPPGÅVA Designe ein plakat etter ein stilart innan kunst. 

FAG Designstudio 2.

KONSEPT Festivalplakat i pop art-stil.