GRØDE MATFESTIVAL

OPPGÅVA Utvikle namn, konsept og designmateriell for ein fiktiv matfestival i Drammen. 

FAG Eksamensoppgåve i eksponeringsdesign, hausten 2015.

KONSEPT Ein matfestival for kortreist, økologisk og bærekraftig mat.