INVITASJON

SKILDRING  Utvikling av ei nettside med presentasjon av avgongsstudentane ved Visuell Kommunikasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge våren 2016. Sida er ein invitasjon som skal sendast ut til gjestar, og inneheld ein slider med presentasjon av elevane, sjølve invitasjonen, program og anna praktisk informasjon. 

NETTSTAD Nettstaden kan sjåast HER.