KAFFEFLEKKEN

OPPGÅVA Utvikle namn, konsept og visuell identitet for ein fiktiv café i Oslo.

FAG Eksamensoppgåve i strategisk design, hausten 2014. Forbedra i anledning avgongsutstilling på HSN våren 2016. 

KONSEPT Kaffeflekken er "den lille flekken" ein kan fare til for å få eit lite avbrekk i kvardagen. 

NETTSTAD Nettstaden eg har utvikla kan sjåast HER