NAKUHEL ASKER

OPPGÅVA  Utvikling av ny visuell identitet for Nakuhel Asker, samt nettstad, malar og profileringsmateriell. 
Denne oppgåva var bacheloroppgåva til meg, Marina Bulygina, Victoria Halden og Jonathan Mällberg siste semester ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 
KONSEPT  Nakuhel Asker er eit senter som ligg ved Semsvannet i Asker, som arbeidar mot forbetra helse gjennom natur og kultur. Senteret driv blant anna ein café, og arrangerar fleire grupper, arrangement og kurs. 
MI OPPGÅVE  Utvikling av nettstad, fotografering/biletmanér, utvikling av grid/malar, med meir. 
NETTSTAD  Nettstaden eg har utvikla kan sjåast HER