Wanderlust

SKILDRING  Design og utvikling av eit fiktivt nettbasert magasin.

KONSEPT   Eit fotoreise-magasin.